ƯU ĐÃI TẶNG 930.𝟎𝟎𝟎 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 CHO KHÁCH HÀNG MỚI

ƯU ĐÃI TẶNG 930.𝟎𝟎𝟎 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 CHO KHÁCH HÀNG MỚI

🔥 ƯU ĐÃI TẶNG 930.𝟎𝟎𝟎 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 CHO KHÁCH HÀNG MỚI💳

𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐍𝐆𝐀𝐘 930.𝟎𝟎𝟎 đ𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐓𝐑𝐔̛̣𝐂 𝐓𝐈𝐄̂́𝐏 𝐕𝐄̂̀ 𝐓𝐀̀𝐈 𝐊𝐇𝐎𝐀̉𝐍 𝐊𝐇𝐈 Đ𝐀̆𝐍𝐆 𝐊𝐘́ 𝐍𝐆𝐀̂𝐍 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐌𝐁 𝐁𝐀𝐍𝐊.HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI:

Bước 1️⃣ (*𝗕𝗮̆́𝘁 𝗕𝘂𝗼̣̂𝗰): Tải ứng dụng MB BANK 𝐧𝐡𝐮̛𝐧𝐠 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 Đ𝐔̛𝐎̛̣𝐂 𝐦𝐨̛̉ 𝐚𝐩𝐩 𝐯𝐮̛̀𝐚 𝐭𝐚̉𝐢 𝐯𝐞̂̀ 𝐥𝐞̂𝐧 (Quay lại bài viết và Thực hiện Bước 2):

Tải trên điện thoại Android:

Tải app MB Click here

Tải trên điện thoại IOS (IPHONE):
Bước 2️⃣ (*𝗕𝗮̆́𝘁 𝗕𝘂𝗼̣̂𝗰): Nhấn lại vào liên kết chương trình:

Mở app trên điện thoại Android:
Mở app trên điện thoại IOS (IPHONE):
Bước 3️⃣: Đăng ký mở Tài khoản (Nhập số điện thoại và điền thông tin của bạn).
🌟 Chú ý: 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐏 𝐌𝐀̃ 𝐆𝐈𝐎̛́𝐈 𝐓𝐇𝐈𝐄̣̂𝐔 (Bỏ Qua Bước Này)

Bước 4️⃣ 5️⃣ : Làm theo App hướng dẫn (trong quá trình làm không được thoát ứng dụng, nếu thoát phải nhấn link để vào lại)

Bước 6️⃣ : Đăng nhập 03 lần lại để được ghi nhận +930.000 đồng trực tiếp về tài khoản vừa đăng ký. Bạn làm xong điền thông tin vào form này để mình check lại thông tin cho bạn nhé, tránh tình trạng không nhận được tiền, mình có thông tin đăng kí của bạn sẽ check lại dễ dàng hơn để bạn nhận được tiền luôn.✨Chúc các bạn thành công❤️

Tin tức khác